14. 7. Karolína

Zítra: Jindřich

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poplatky

Poplatky

Poplatky na rok 2024

 

 • V roce 2024 se hradí poplatek za odvoz komunálního odpadu za rok 2023 , který je stanoven Obecně závaznou vyhláškou obce Příkazy 4/2022, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci takto:                                       

Objem nádoby:

Výše poplatku za 1 svoz

120 l

90,00

240 l

180,00

1100 l

825,00

 

Poplatek za odvoz komunálního odpadu  se v roce 2024 platí podle počtu svozů popelnic v roce 2023.

Počet svozů popelnic za rok 2023 Vám sdělí pracovnice obecního úřadu. Tel.585 967 306, e-mail: obec@prikazy.cz.

 

 • Místní poplatek ze psů je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 4/2023 na 100 Kč za jednoho psa. Za druhého a dalšího psa téhož držitele 100 Kč. Místní poplatek ze psů  je splatný nejpozději do 30.6.
 • Ohlasovaci povinnost k poplatku za psa[1] (1).docx
 • Stočné pro občany části Příkazy je stanoveno na 46 Kč/m3 včetně DPH. V případě, že není prováděno měření odebrané vody, určí se množství odváděných odpadních vod podle směrných čísel roční spotřeby vody. Na jednu osobu se počítá spotřeba 35 m3. Stočné činí 1610 Kč/osoba/rok (35 m3 x 46 Kč/m3). Platbu hradí majitel nemovitosti. Vlastníkům nemovitosti, kterým je voda do nemovitosti dodána pouze vodovodem je stočné vypočítáno podle vyúčtování vodného.
 • Stočné pro občany části Hynkov je stanoveno na 30 Kč/m3 včetně DPH. Na jednu osobu se počítá spotřeba 35 m3. Stočné činí 1050 Kč/osobu/rok (35x30).

 

Poplatky je možné hradit hotově na OÚ Příkazy nebo bezhotovostně.

Číslo účtu 152 869 135/0300, variabilní symbol – číslo domu.

Ve středu 10.4. v době od 14:00 – 16:00 hod. se vybírají poplatky na Hynkově.

 

Poplatky na rok 2023

 • Poplatek za odvoz komunálního odpadu je stanoven Obecně závaznou vyhláškou obce Příkazy 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci takto:                        

Objem nádoby:

Výše poplatku za 1 svoz

120 l

60,00

240 l

120,00

1100 l

550,00

 

Poplatek za odvoz komunálního odpadu  se v roce 2023 platí podle počtu svozů popelnic v roce 2022.

Počet svozů popelnic za rok 2022 Vám sdělí pracovnice obecního úřadu E. Hrubá  nebo J. Dostálová  (tel. 585 967 306, e-mail: obec@prikazy.cz)

 • Místní poplatek ze psů je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 1/2019 na 100 Kč za jednoho psa. Za druhého a dalšího psa téhož držitele 50 Kč. Místní poplatek ze psů  je splatný nejpozději do 31. 3.
 • Stočné pro občany části Příkazy je stanoveno na 42 Kč/m3 včetně DPH. V případě, že není prováděno měření odebrané vody, určí se množství odváděných odpadních vod podle směrných čísel roční spotřeby vody. Na jednu osobu se počítá spotřeba 35 m3. Stočné činí 1470 Kč/osoba/rok (35 m3 x 42 Kč/m3). Platbu hradí majitel nemovitosti. Vlastníkům nemovitosti, kterým je voda do nemovitosti dodána pouze vodovodem je stočné vypočítáno podle vyúčtování vodného.
 • Stočné pro občany části Hynkov je stanoveno na 25,71 Kč/m3 včetně DPH. Na jednu osobu se počítá spotřeba 35 m3. Stočné činí 900 Kč/osobu/rok (35x25,71).

Poplatky je možné hradit hotově na OÚ Příkazy nebo bezhotovostně.

Číslo účtu 152 869 135/0300, variabilní symbol – číslo domu.

Ve středu 29.3.2023 v době od 14:00 – 16:00 hod. se vybírají poplatky na Hynkově.

Poplatky na rok 2022

 • Komunální odpad – v roce 2022 se za svoz SKO nebude platit. Úhrada za vývoz černých popelnic proběhne až v roce 2023 a bude odpovídat počtu uskutečněných vývozů.

Objem nádoby:

Cena za 1 vývoz 1 popelnice: (Kč)

120 l

60,00

240 l

120,00

1100 l

550,00

V roce 2022 bude provedeno vyúčtování odvozu komunálního odpadu  za poplatníka, který v roce 2021 nevyužil svozy zahrnuté v základní sazbě, a to na základě žádosti formou darovací smlouvy mezi obcí a plátcem. 

Žádost o vrácení přeplatku + darovací smlouva.docx – můžete doručit osobně nebo poslat e-mailem. Počet vývozů Vám bude sdělen na obecním úřadě – tel. 585 967 306.

 • Místní poplatek ze psů je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 1/2019 na 100 Kč za jednoho psa. Za druhého a dalšího psa téhož držitele 50 Kč.

         Místní poplatek ze psů je splatný nejpozději do 31. 3. OZV č. 1 2019 psi.pdf

    Pro přihlášení psa je potřeba vyplnit a odevzdat na OÚ formulář:

     Ohlašovací povinnost k poplatku za psa.docx

 •  Stočné pro občany části Příkazy je stanoveno na 34,28 Kč/m3 včetně DPH. V případě, že není prováděno měření odebrané vody, určí se množství odváděných odpadních vod podle směrných čísel roční spotřeby vody. Na jednu osobu se počítá spotřeba 35 m3. Stočné činí 1200 Kč/osobu/rok (35 m3 x 34,28 Kč/m3). Platbu hradí majitel nemovitosti. Vlastníci nemovitosti, kterým je voda do nemovitosti dodána pouze vodovodem je stočné vypočítáno podle vyúčtování vodného.
 • Stočné pro občany části Hynkov je stanoveno na 17,14 Kč/mvčetně DPH. Na jednu osobu se počítá spotřeba 35 m3. Stočné činí 600 Kč/osobu/rok (35x17,14 Kč).  Platbu hradí majitel nemovitosti a lze jej hradit jednorázově do 31.3. nebo 4x ročně k 31.3., k 30.6., k 30.9. a k 31.10.

Vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické  situaci upřednostňujeme poplatky uhradit na účet. Číslo účtu 152 869 135/0300, variabilní symbol – číslo domu.

Ve středu 23.3.2022 v době od 13:00 - 16:00 hod. se vybírají poplatky na Hynkově.

svoz odpadů 2022svoz odpadů 2022

Poplatky na rok 2021

Poplatky za odvoz komunálního odpadu jsou stanoveny Obecně závaznou vyhlášku obce Příkazy 3/2019 takto:                                   

Objem nádoby:

Výše poplatku: (Kč)

120 l

700,00

240 l

1200,00

1100 l

6000,00

 Doplňkové služby:

 Ke každé nemovitosti je možné objednat další popelnice na SKO dle následujícího ceníku:

Objem nádoby:

Cena za 1 vývoz 1 popelnice: (Kč)

120 l

60,00

240 l

100,00

1100 l

500,00

 Do výše poplatku za 1 nádobu jsou zahrnuty následující služby:

 • odvoz nádob od jednotlivých domácností o objemu 240 l na papír a plast
 • vývoz odpadů (papír, plast, bioodpad, sklo, kovy, jedlý olej a tuk) ze sběrných hnízd v rámci katastru obce
 • náklady na objemný a nebezpečný odpad přebíraný na Sběrném dvoře Náklo
 • 13x vývoz nádoby na směsný komunální odpad 

Poplatek za komunální odpad lze hradit jednorázově do 31.3. nebo ve dvou stejných splátkách k 31.3. a k 31.10.   OZV 32019 komunální odpad.pdf, Příloha č.1 - Sazba poplatku.pdf, Příloha č.2 - Prohlaseni platce.pdf

 Současně s úhradou poplatků na rok 2021 bude provedeno vyúčtování odvozu komunálního odpadu  za poplatníka, který v roce 2020 nevyužil svozy zahrnuté v základní sazbě, a to na základě žádosti formou darovací smlouvy mezi obcí a plátcem. 

Žádost o vrácení přeplatku + darovací smlouva.docx

 •  Místní poplatek ze psů je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 1/2019 na 100 Kč za jednoho psa. Za druhého a dalšího psa téhož držitele 50 Kč.

         Místní poplatek ze psů  je splatný nejpozději do 31. 3. OZV č. 1 2019 psi.pdf

    Pro přihlášení psa je potřeba vyplnit a odevzdat na OÚ formulář:

     Ohlašovací povinnost k poplatku za psa.docx

 •  Stočné pro občany části Příkazy je stanoveno na 34,28 Kč/m3 včetně DPH. V případě, že není prováděno měření odebrané vody, určí se množství odváděných odpadních vod podle směrných čísel roční spotřeby vody. Na jednu osobu se počítá spotřeba 35 m3. Stočné činí 1200 Kč/osobu/rok (35 m3 x 34,28 Kč/m3). Platbu hradí majitel nemovitosti. Vlastníci nemovitosti, kterým je voda do nemovitosti dodána pouze vodovodem je stočné vypočítáno podle vyúčtování vodného.
 • Stočné pro občany části Hynkov je stanoveno na 5,71 Kč/m3 včetně DPH. Na jednu osobu se počítá spotřeba 35 m3. Stočné činí 200 Kč/osobu/rok (35x5,71).  Platbu hradí majitel nemovitosti a lze jej hradit jednorázově do 31.3. nebo 4x ročně k 31.3., k 30.6., k 30.9. a k 31.10.

Poplatky je možné hradit hotově na OÚ Příkazy nebo bezhotovostně.

Číslo účtu 152 869 135/0300, variabilní symbol – číslo domu.

 Ve středu 24.3.2021 v době od 13:00 - 16:00 hod. se vybírají poplatky na Hynkově.