Ohlédnutí za rokem 2022

 

Členové Smíšeného pěveckého sboru z Příkaz se v loňském roce scházeli od března v budově školy v úterý od 17.30 do 19.00 podle možností naší dirigentky Mgr. Ivety Navrátilové, která je v současné době na mateřské dovolené. Přesto dokáže ve svém programu naplněném mateřskými i dalšími povinnostmi najít chvilky pro příkazský sbor. Nacvičujeme nové skladby, avšak na veřejnosti jsme vystupovali především s písněmi naučenými v minulých letech.

Kdy a kde to jste nás v roce 2022 mohli vidět a slyšet?

3. 6. v příkazské kapli sv. Cyrila a Metoděje na koncertě obohaceném zpěvem Petry Obšelové a hrou na loutnu Ivo Jančíka.

15. 7. na pohřbu člena našeho sboru Zdeňka Freudla v Litovli

20. 7. v Alzheimercentru Zábřeh

16. 12. v Chudobíně na Adventním koncertě spolu se Scholou ze Senice na Hané, kterou vede Petra Obšelová

17. 12. v příkazské kapli sv. Cyrila a Metoděje na Adventním koncertě rovněž se Scholou ze Senice na Hané

I v roce 2022 jsme se sešli k přátelskému probrání sborových a osobních věcí.

V roce 2023 se chystáme oplatit návštěvu do Jedovnic. Proto budeme pokračovat v pravidelných zkouškách, na nichž s radostí mezi sebou přivítáme vás, kteří rádi hezky zpíváte.

Těšíme se na vás a do roku 2023 přejeme vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a krásných nejen pěveckých setkání.

 

Za členy Smíšeného pěveckého sboru Příkazy
Mgr. Božena Mikolajczyková

Webové stránky naší obce

http://www.prikazy.cz/

Pozvánka 22.3.2013

Spolupracujeme...

Několikrát jsme již společně vystupovali s Hanáckó mozekó z Litovle (adventní vystoupení 2012 a 2013, kácení májky 2013...).
V adventní době 2014 jsme uskutečnili opět společná vystoupení: v sobotu 29. listopadu v kapličce v Příkazích a v neděli 28.prosince v kostele sv. Marka v Litovli. 
Advent 2015 - společně jsme vystoupili 6. prosince na adventním koncertě ve Střeni.
Advent 2016 - společný adventní koncert v pátek 2. prosince v Příkazích.

Advent 2019 - v sobotu 14.12. adventní koncert v Husově sboru v Litovli.

14.10.2023 zaznělo v podání obou těles Cohenovo Aleluja s hanáckým textem Petra Lindušky. 

Hanácká mozeka Litovel