Obec Příkazy

Obec Příkazy

Uprostřed mezi starými královskými městy Olomoucí a Litovlí, v blízkosti řeky Moravy leží obce Příkazy a Hynkov. Podél Moravy postupovalo od nejstarších dob osídlení kraje, jak to dokládají početné archeologické nálezy. Stejným směrem vznikaly první cesty a silnice a od 19. století i železnice.

Nejstarší historií Příkazy a Hynkova dokládají stovky archeologických nálezů od kusu mamutího klu objeveného při hloubení základů příkazské sladovny v roce 1873 přes záhadné zmínky o nedochovaných soškách z pálené hlíny, nálezy hrobů a keramiky až po unikátní zlomek římské nádoby s rytinou utíkajícího zvířete. Mimořádnou archeologicku hodnotu má i trepanovaná lebka z Příkaz a objevení středověkého dřevěného člunu v sesutém břehu Moravy u Hynkova.

První písemná zmínka o obci je z roku 1250 a je spojena se jménem Martinka z Příkaz, který část vesnice odkázal olomoucké kapitule. Ke starší historii patří i údaje o obecní pečeti, její nejstarší otisk je z roku 1749, ale sama pečeť se datací hlásí do roku 1645. Obsahuje datum zdobený hvězdičkami, latinský nápis „Pečeť obce Příkazy“ a poprsí svatého, který má v hlavě zaseknutý meč. Zde se historici rozcházejí. Jedni tvrdí, že se jedná o sv. Jana Křtitele, jiní že jde o sv. Bartoloměje, ale jako nejvěrohodnější je názor dr. Kouřila. Atribut  - zaseknutý meč do hlavy mívají dva světci. Svatý Petr Velonský a sv. Kristin. Prvého můžeme vyloučit, protože byl řádovým světcem dominikánů, kteří s Příkazy neměli nikdy nic společného. Zbývá tedy jedině s.v Kristin, který byl misionářem – mučedník v Polsku zahynul roku 1003. Při vítězném tažení do Polska Břetislav I. přivezl jeho ostatky a daroval je nově vybudovanému chrámu sv. Václava v Olomouci za olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka asi roku 1130-1132. Sv. Kristin požíval velké úcty v uvedeném chrámu i kapitule a odtud se dostal tedy i  na pečetidlo obce Příkazy, která po celou dobu feudalismu patřila pod olomouckou kapitulu. Na základě těchto historických událostí zpracoval olomoucký heraldik p. Louda Jiří návrh na obecní znak a prapor. Na znak nelze použít postavy, proto z pečetidla použil meč v modrém poli jako symbol obce spolu se stříbrnými kužely, které měla ve znaku olomoucká kapitula. V roce 1998 byl znak schválen Parlamentem ČR. Mnozí občané poukazují na skutečnost, že ve znaku je meč proti stříbrným kuželům situován ostřím a na praporu je obráceně. Pravidla však stanoví, že ostří meče na praporu musí být proti žerdi praporu.

Dnešní Příkazy jsou živou obcí, která ale udržuje své pouto k minulosti hanácké vesnice. Část Příkaz je vyhlášena památkovou rezervací a zde se nachází i Hanácký skanzen. Jeho expozice věnované minulosti hanácké vesnice i tematické programy přivádějící do obce stále více zájemců. Stejně přitažlivá je Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví, která zasahuje část Hynkova, kde je možné se napojit na značené naučné stezky.

Obec Příkazy