Z historie sboru...

 

Sborové zpívání má v Příkazích velkou tradici. Už v roce 1885 byl založen místní odbor Národní jednoty, kde se kromě divadelní činnosti nacvičoval i zpěv. Vždy byli v jeho čele učitelé příkazské školy: Vlad. Decker, Štěpán Najdekr, František Rössner a Božetěch Vaca. Po roce 1945 došlo k jeho útlumu.

Až v únoru 1969 se sešlo 24 zpěváků z Příkaz a okolí a položilo základ Smíšenému pěveckému sboru. Velkou zásluhu na jeho vzniku měl pan Boleslav Vaca a vedení se ujal ředitel příkazské školy Stanislav Žváček. Velkou oporou mu byli manželé Volfovi. Paní Marie Volfová prováděla hlasovou výchovu a ing. Jaroslav Volf zastupoval sbormistra a také doprovázel sbor na klavír.

Sólisté: Marie Volfová, Marta Hlavatá, Ivana Volfová, Světla Pospíšilová, Ludvík Olbert a Miroslav Večeřa.

Předsedou byl Boleslav Vaca, průvodní slovo Alena Augustová a Edita Mouralová.

Sbor hlavně vyhledával a upravoval hanácké lidové písně a spolupracoval s olomouckými hudebními skladateli Jaroslavem Talpou a Jiřím Rédou.

Během 16 let činnosti se ve sboru vystřídalo 90 zpěváků z Příkaz a okolí, zpívali na 50 místech naší vlasti a tři koncerty měl sbor i v Polsku. S polským sborem „Ognivo“ z Katovic jsme měli družbu a polský sbor zpíval i u nás.

V roce 1972 se v Příkazích konala krajská přehlídka pěveckých sborů, bylo jich sedmnáct.

V roce 1973 koncertoval v Příkazích sbor z USA Cantinum novum (vystupoval jen v Praze, Brně a Příkazích).

V roce 1974 a 1976 natáčel sbor krátká vystoupení v ostravské televizi.

Velkou tradici mělo pořádání Májových koncertů.

Bohužel v roce 1985 sbor ukončil svoji činnost, protože mládež neměla zájem o sborový zpěv.

V roce 1992 při sjezdu rodáků a 125. výročí první příkazské školy se opět členové sboru sešli a jejich vystoupení přispělo k slavnostní atmosféře oslav. A stejně tomu bylo i letos - v září 2012. Po 20 letech se sbor znovu sešel, zopakoval si některé skladby, aby nám opět zazpíval.

Ovšem jedna velká změna nastala. Bohužel už mezi námi není sbormistr Stanislav Žváček a paní Marie Volfová. Řízení sboru se ujala Mgr. Iveta Navrátilová z Litovle.

Pod jejím vedením na koncertě 22.9.2012 zazněly tyto písně:

Tovačovsky hatě (upr. Jiří Réda)

To naše staveni (upr. Jiří Réda)

Za Náměšťó (upr. Jaroslav Talpa)

Ó lásko, lásko (upr. Josef Schreiber)

O Čelčec je lóka (upr. Josef Vaca)

Za jeden krásný pohled tvůj (upr. Jan Šoupal)

 

Sbor se po koncertě rozhodl pokračovat v činnosti a zaměřil se na vánoční repertoár, se kterým vystoupil na Adventním koncertě 2.12.2012 v Příkazích a 8.12.2012 přijal pozvání do Litovle.

 

Krásné zážitky jsme si odnesli z večera s názvem Vzpomínky na Stanislava Žváčka v pátek 22. března 2013, kde jsme zazpívali naše oblíbené hanácké písně ve sborové úpravě.

A v činnosti pokračujeme dál. Vystoupili jsme při Kácení máje v Příkazích v sobotu 1. června 2013, kde jsme si kromě našich oblíbených písniček zazpívali i několik dalších hanáckých společně s Hanáckó mozekó z Litovle (www.hanackamozeka.cz).

Webové stránky naší obce

http://www.prikazy.cz/

Pozvánka 22.3.2013

Spolupracujeme...

Několikrát jsme již společně vystupovali s Hanáckó mozekó z Litovle (adventní vystoupení 2012 a 2013, kácení májky 2013...).
V adventní době 2014 jsme uskutečnili opět společná vystoupení: v sobotu 29. listopadu v kapličce v Příkazích a v neděli 28.prosince v kostele sv. Marka v Litovli. 
Advent 2015 - společně jsme vystoupili 6. prosince na adventním koncertě ve Střeni.
Advent 2016 - společný adventní koncert v pátek 2. prosince v Příkazích.

Advent 2019 - v sobotu 14.12. adventní koncert v Husově sboru v Litovli.

14.10.2023 zaznělo v podání obou těles Cohenovo Aleluja s hanáckým textem Petra Lindušky. 

Hanácká mozeka Litovel