Ohlédnutí za rokem 2019

     Členové Smíšeného pěveckého sboru z Příkaz se v loňském roce scházeli nepravidelně – spíše se věnovali samostudiu skladeb, které občas vystřídali zkouškou v budově školy v úterý; i doba začátku zkoušek byla proměnlivá, podle možností naší dirigentky Mgr. Ivety Navrátilové, která je v současné době na mateřské dovolené. Přesto dokáže ve svém povinnostmi maminky i dalším naplněném programu najít chvilky pro příkazský sbor. I když připravujeme nové skladby, vystupovali jsme s písněmi nacvičenými v minulých letech, právě pro nedostatek zkoušek. I v roce 2019 jsme se sešli k přátelskému probrání sborových a osobních věcí.

Kdy a kde jste nás v roce 2019 mohli vidět a slyšet?

  • 15. 2. v příkazské kapli sv. Cyrila a Metoděje při posledním rozloučení se zakládající členkou SPSP paní Marií Koudelnou;
  • 7. 5. v Příkazích na Májovém koncertě s Ženským pěveckým sborem Píseň Jedovnice;
  • 7. 9. na Střeni při akci Komárfest;
  • 30. 11. v Příkazích na návsi při Předvánočních Příkazích spojených s rozsvěcováním vánočního stromu;
  • 14. 12. v Husově sboru v Litovli na Adventním koncertě s Hanáckó mozekó.

     V roce 2020 se chystáme oplatit návštěvu do Jedovnic. Proto začnou opět pravidelné zkoušky, na nichž s radostí mezi sebou přivítáme vás, kteří rádi hezky zpíváte.                

     Těšíme se na vás po našich „prázdninách“ a do roku 2020 přejeme vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a krásných nejen pěveckých setkání.

Za členy Smíšeného pěveckého sboru Příkazy                                            

Mgr. Božena Mikolajczyková

Webové stránky naší obce

http://www.prikazy.cz/

Pozvánka 22.3.2013

Spolupracujeme...

Několikrát jsme již společně vystupovali s Hanáckó mozekó z Litovle (adventní vystoupení 2012 a 2013, kácení májky 2013...).
V adventní době 2014 jsme uskutečnili opět společná vystoupení: v sobotu 29. listopadu v kapličce v Příkazích a v neděli 28.prosince v kostele sv. Marka v Litovli. 
Advent 2015 - společně jsme vystoupili 6. prosince na adventním koncertě ve Střeni.
Advent 2016 - společný adventní koncert v pátek 2. prosince v Příkazích.

Advent 2019 - v sobotu 14.12. adventní koncert v Husově sboru v Litovli.

14.10.2023 zaznělo v podání obou těles Cohenovo Aleluja s hanáckým textem Petra Lindušky. 

Hanácká mozeka Litovel