Mše Příkazy 13.1.2017

V pátek 13. ledna 2017 při mši svaté v kapli sv. Cyrila a Metoděje zazpíval náš smíšený pěvecký sbor.

Bylo mrazivo, věřících nepřišlo v té zimě do kapličky mnoho, v kapli se zpěvákům tvořila z dechu u rtů pára. Přesto zpívali s chutí a do chladu vnášeli svým zpěvem radost a snad i trochu člověčího tepla.

Po skončení obřadu odešli členové sboru společně s přáteli – Josefem Směšným, správcem naší kaple, Aničkou Hořejšovou, kameramanem Jiřím Linhartem, fotografem Zdeňkem Mikolajczykem, manželkou Josefa Zapletala a jejich synem Pepou do tepla. Pepa Zapletal starší slavil své 60. narozeniny.

Díky horké kávě i dalším nápojům se všichni brzy rozehřáli, Pepovi poblahopřáli, zazpívali a v srdečné náladě pobyli několik hodin. I taková setkání míváme v té naší sborové pěvecké rodině, která se pravidelně schází ve škole každé úterý v 19 hodin, aby připravila svým posluchačům další písničková sousta.

Rádi mezi sebou přivítáme i další zájemce o sborový zpěv, kteří by svým hlasem přispěli k obohacení našich vystoupení.


MBM

 

Webové stránky naší obce

http://www.prikazy.cz/

Pozvánka 22.3.2013

Spolupracujeme...

Několikrát jsme již společně vystupovali s Hanáckó mozekó z Litovle (adventní vystoupení 2012 a 2013, kácení májky 2013...).
V adventní době 2014 jsme uskutečnili opět společná vystoupení: v sobotu 29. listopadu v kapličce v Příkazích a v neděli 28.prosince v kostele sv. Marka v Litovli. 
Advent 2015 - společně jsme vystoupili 6. prosince na adventním koncertě ve Střeni.
Advent 2016 - společný adventní koncert v pátek 2. prosince v Příkazích.

Advent 2019 - v sobotu 14.12. adventní koncert v Husově sboru v Litovli.

14.10.2023 zaznělo v podání obou těles Cohenovo Aleluja s hanáckým textem Petra Lindušky. 

Hanácká mozeka Litovel