Koledy v OLÚ Paseka 11.1.2017

Příkazský smíšený pěvecký sbor nacvičil v loňském roce několik vánočních koled a přidal k nim i koledy naučené v minulých letech. Spolu s průvodním slovem vzorně pro každou příležitost připraveným v podání Marušky Novákové vzniklo hodinové pásmo. Jím jsme v prosinci potěšili posluchače ve Třech Dvorech, Unčovicích, Lošticích i Skrbeni.

Koledy patří zejména k Vánocům, ale přesto jsme je zazpívali i v lednu, kdy jsme vystoupili v Odborném léčebném ústavu Paseka před lidmi léčícími se po operacích nebo s jinými vážnými zdravotními problémy. S některými jsme se setkali už podruhé, předtím jsme jim tu zpívali v říjnu. A oni nás sami oslovili s tím, že se na nás těší a že jim naše vystoupení pomáhá nést jejich bolesti a trápení.

Při zpěvu známějších koled si s námi mnozí pobrukovali a odměňovali nás pak svým potleskem a úsměvy. Po vystoupení ještě přišli za námi a slovy nám sdělovali svou spokojenost a dík.

Jsme moc rádi, že jsme mohli nemocným rozsvětlit jejich dny a s radostí to učiníme i v budoucnu.

Za Smíšený pěvecký sbor z Příkaz Božena Mikolajczyková

 

Webové stránky naší obce

http://www.prikazy.cz/

Pozvánka 22.3.2013

Spolupracujeme...

Několikrát jsme již společně vystupovali s Hanáckó mozekó z Litovle (adventní vystoupení 2012 a 2013, kácení májky 2013...).
V adventní době 2014 jsme uskutečnili opět společná vystoupení: v sobotu 29. listopadu v kapličce v Příkazích a v neděli 28.prosince v kostele sv. Marka v Litovli. 
Advent 2015 - společně jsme vystoupili 6. prosince na adventním koncertě ve Střeni.
Advent 2016 - společný adventní koncert v pátek 2. prosince v Příkazích.

Advent 2019 - v sobotu 14.12. adventní koncert v Husově sboru v Litovli.

14.10.2023 zaznělo v podání obou těles Cohenovo Aleluja s hanáckým textem Petra Lindušky. 

Hanácká mozeka Litovel