Ohlédnutí za rokem 2015

PĚVECKÝ SBOR V ROCE 2015

     Jako mávnutím kouzelným proutkem jsme opět prožili další rok nejen rušného života, ale někteří z nás si v něm opět našli čas na potěšení své a hlavně dalších kolem sebe. Pravidelně každé úterý, kromě prázdninových měsíců, se scházejí na zkouškách členové Smíšeného pěveckého sboru v Příkazích. Nacvičují další skladby a „pilují“ ty dříve nazkoušené.

      To potěšení - výsledky snažení – jste pak mohli v roce 2015 slyšet na vystoupeních SPS Příkazy v průběhu roku několikrát. Pro přehlednost je uvádím:

11.  1. – Tříkrálový koncert v Medlově

18.  2. – Setkání s kamerou při promítání filmu Hanácká svajba v Příkazích

14.  3. – Sousedské setkání s promítáními záznamů ze života  SPS Příkazy

19.  4. –  Velikonoční koncert v Senici na Hané

  1.  5. – Májový koncert v Příkazích

10.  5. – Májový koncert ke Dni matek v Morkovicích

  4.  7. – Hodová mše v Příkazích

19.  9. – KomárFEST – Den obce Střeň

29. 11. – Adventní koncert v Senici na Hané

  6. 12. – Adventní koncerty ve Třech Dvorech a na Střeni

13. 12. – Adventní koncert ve Skrbeni

22. 12. – PředVÁNOČNÍ koncert v Příkazích

    

     Rok 2015 se do činnosti sboru vepsal i černým písmem, neboť nás navždy opustil zakládající člen ing. Jaroslav Volf. Při každém vystoupení i při zkouškách si uvědomuji, jak nám jeho hlas chybí.

      Budeme moc rádi, když přijdete mezi nás zazpívat si i vyzkoušet nové písně, které pro nás upravuje naše obětavá dirigentka Mgr. Iveta Navrátilová. A vy, kteří si na to netroufáte, potěšíte zase nás, když mezi nás přijdete jako posluchači.

      Děkujeme za vaši podporu a těšíme se na vás i v roce 2016, do něhož přejeme vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a krásných nejen pěveckých setkání.

        Za členy Smíšeného pěveckého sboru Příkazy                    

Mgr. Božena Mikolajczyková

PS: Když jsem sepisovala údaje o našem pěveckém sboru v roce 2015, ještě jsem netušila, že v něm bude chybět i tento smutný zápis: 30. prosince odešel navždycky Miroslav Večeřa, který byl stejně jako Jaroslav Volf velkou oporou tenoru. Čest jejich památce.                                                                      BM

Webové stránky naší obce

http://www.prikazy.cz/

Pozvánka 22.3.2013

Spolupracujeme...

Několikrát jsme již společně vystupovali s Hanáckó mozekó z Litovle (adventní vystoupení 2012 a 2013, kácení májky 2013...).
V adventní době 2014 jsme uskutečnili opět společná vystoupení: v sobotu 29. listopadu v kapličce v Příkazích a v neděli 28.prosince v kostele sv. Marka v Litovli. 
Advent 2015 - společně jsme vystoupili 6. prosince na adventním koncertě ve Střeni.
Advent 2016 - společný adventní koncert v pátek 2. prosince v Příkazích.

Advent 2019 - v sobotu 14.12. adventní koncert v Husově sboru v Litovli.

14.10.2023 zaznělo v podání obou těles Cohenovo Aleluja s hanáckým textem Petra Lindušky. 

Hanácká mozeka Litovel