Ohlédnutí za rokem 2014

Rok 2014 je pro Smíšený pěvecký sbor Příkazy zajímavý tím, že uplynulo 45 let od jeho poválečného obnovení. V roce 1969 jej začal dirigovat pan Stanislav Žváček, tehdejší ředitel základní školy. Na činnost sboru pod jeho vedením jsme dost vzpomínali v loňském roce.

Pro činnost nynějšího znovu obnoveného sboru je nezbytná ochota a práce jeho dnešní dirigentky Mgr. Ivety Navrátilové, která k nám dojíždí z Litovle, upravila pro nás už řadu písní, mezi nimi i nedávnou premiéru hanácké Tiché noci, k níž složil text Petr Linduška z Litovle. Pod jejím vedením zpíváme od roku 2012.

Co jsme v roce 2014 při vystoupeních prožili? Každý je vnímáme trochu po svém. Ale všichni rádi zpíváme vnímavým posluchačům a těch máme i v Příkazích hodně. Předáváme jim výsledky společného snažení a práce na pravidelných zkouškách. Nedojmou se pouze diváci, ale i mnozí z nás, kteří vidí, že jsme potěšili.

 

Kde jste nás v roce 2014 mohli slyšet?

8. března ve Skrbeni členům senior klubu na oslavě MDŽ ,
20. března v Litovli na akci Hanácké ambasády: PŘENDITE SI SPLKNÓT,
21. března v Příkazích při SETKÁNÍ S KAMEROU,
1. května v Příkazích na MÁJOVÉM KONCERTU spolu s Pěveckým sborem JESEN z Jeseníka,
28. června v Lázních Jeseníku na SPOLEČNÉM KONCERTU výše uvedených sborů spojeném s výletem do lázní,
5. července v Příkazích na koncertu při DNI OBCE PŘÍKAZY v kapli sv. Cyrila a Metoděje,
6. září v Olomouci na akci: OLMÜTZ 1813 – KORUNNÍ PEVNŮSTKA v historickém vojenském objektu,
20. září v Hanáckém skanzenu v Příkazích na PODZIMNÍ SLAVNOSTI A ŘEMESLNÉM JARMARKU spolu s dalšími 8 soubory,
18. října ve Velkém Týnci na folklorním festivalu KE KOŘENŮM spolu s dalšími pěti soubory,
28. listopadu na Hynkově při ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU,
29. listopadu v Příkazích na KONCERTU V KAPLI a ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU,
30. listopadu v Senici na Hané při ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU,
7. prosince ve Třech Dvorech na 1. ADVENTNÍM KONCERTU v kapli sv. Floriána,
7. prosince na Střeni při ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU,
16. prosince v Příkazích na akci KŘEST KNIHY BOLESLAVA VACI, zakládajícího člena našeho sboru,
28. prosince v Litovli na HANÁCKÝCH VÁNOCÍCH v kostele sv. Marka
a pod okny naší základní školy v době zkoušek v úterý od 19 hodin.

 

Z čeho máme radost? Z rozšíření našich pěveckých řad mladými zpěváky nejen z Příkaz ale i okolí, a to docela vzdáleného. Náš sólista Jirka Doležel jezdí až z Olbramic. Dík za obětavost patří i dalším dojíždějícím členům sboru. A díky všem členům, kteří se zpívání věnují.

 

Z čeho máme ještě radost? Když naši příznivci vyjedou s námi z Příkaz poslechnout si naše písně i povzbudit nás. A když si nás přicházíte poslechnout v Příkazích.

Děkujeme a těšíme se na vás i v roce 2015, do něhož přejeme vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a krásných nejen pěveckých setkání.

Za členy Smíšeného pěveckého sboru Příkazy

Mgr. Božena Mikolajczyková

Webové stránky naší obce

http://www.prikazy.cz/

Pozvánka 22.3.2013

Spolupracujeme...

Několikrát jsme již společně vystupovali s Hanáckó mozekó z Litovle (adventní vystoupení 2012 a 2013, kácení májky 2013...).
V adventní době 2014 jsme uskutečnili opět společná vystoupení: v sobotu 29. listopadu v kapličce v Příkazích a v neděli 28.prosince v kostele sv. Marka v Litovli. 
Advent 2015 - společně jsme vystoupili 6. prosince na adventním koncertě ve Střeni.
Advent 2016 - společný adventní koncert v pátek 2. prosince v Příkazích.

Advent 2019 - v sobotu 14.12. adventní koncert v Husově sboru v Litovli.

14.10.2023 zaznělo v podání obou těles Cohenovo Aleluja s hanáckým textem Petra Lindušky. 

Hanácká mozeka Litovel