znakObec Příkazy minimapa
 • Kaple sv. Cyrila a Metoděje

  Kaple sv. Cyrila a Metoděje byla postavena příkazským stavitelem Josefem Brachem v letech 1924-26 dle projektu brněnského architekta Gottlichera, místo staré barokní kapličky Blahoslavené Panny Marie, která při vyrovnávání a dláždění silnice v obci by zůstala pod úrovní dlažby„utopená.“ Nová kaple svým kruhovitým půdorysem připomíná slovanskou rotundu, vzadu se dvěma apsidami (sakristií a zpovědnicí). Ke slavnostnímu vysvěcení olomouckým arcibiskupem Leopoldem Prečanem došlo 7. listopadu 1926. Kaple je zároveň památníkem padlých a umučených z obou světových válek. Na umělecké výzdobě kaple se podílel olomoucký akad. sochař Julius Pelikán a akad. malíři Jano Kohler ze Strážovic s Eduardem Milénem z Brna. Po sedmileté generální opravě v roce 1992 ji nově vysvětil olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

 • Hynkovská zvonička

  Hynkovská zvonička, které tam nikdo neřekne jinak než kaplička, byla postavená v roce 1931 z pálených cihel v místech kde v minulosti stávala zvonička dřevěná. V roce 2011 byla kaplička nákladně celá opravená a obohacená uměleckou výzdobou interiéru ing. Václava Tichého ze Skrbeně. Jsou tam dva zvony – menší přenesený z dřevěné zvoničky s letopočtem 1740, který byl za druhé světové války rekvírován, ale naštěstí se vrátil. Druhý zvon věnovala kapličce rodina Charvátova, která nedávno tu našla svůj nový domov. Oba zvony požehnal nákelský pan farář P. Ondřej Jirout za hojné účasti občanů Hynkova a z okolí.

 • Malý žudr

  Malý žudr č. 26 zůstal tu spolu s Velkým žudrem č. 50 jako poslední ze 33 žudrů, co jsou zakresleny na katastrální mapě obce Příkazy z roku 1834. Žudr byl přistavený před průčelí selského gruntu a sloužil jako otevřená předsíň, kde se za nedělních odpolední a letních podvečerů scházeli sousedé na besedu.

 • Velký žudr

  Malý žudr č. 26 zůstal tu spolu s Velkým žudrem č. 50 jako poslední ze 33 žudrů, co jsou zakresleny na katastrální mapě obce Příkazy z roku 1834. Žudr byl přistavený před průčelí selského gruntu a sloužil jako otevřená předsíň, kde se za nedělních odpolední a letních podvečerů scházeli sousedé na besedu.

 • Původní škola

  Na počátku března 1912 se na započalo se stavbou nové budovy dle plánů místního stavitele Josefa Bracha, jehož firma také stavbu realizovala. Práce pokračovaly rychle a již v září téhož roku došlo k slavnostnímu vysvěcení nové trojtřídní školy a zahájení vyučování se 186 žáky. Škola si uchovala své secesní interiéry do dnešních dnů a patří ke skvostům naší obce. Ke stému výročí postavení a výuky na této škole byla v roce 2012 provedena generální oprava celé budovy s obnovením původní fasády. V rámci soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje 2013 byla tato stavba oceněna Zlatou cihlou.

 • Obecní úřad

  Původní škola (dnes Obecní úřad) byla postavená v roce 1867. Do té doby byly Příkazy přiřazeny k Náklu, kde byla dvoutřídní škola, kterou navštěvovalo kolem 500 dětí z devíti okolních obcí. Při otevření této jednotřídní školy bylo zapsáno 112 žáků. Dnes se v této budově nachází také pošta a obecní knihovna. V roce 2011 a 2012 prošla budova generální rekonstrukcí se snahou uvést ji do původního stavu.

 • Záloženský dům

  Záloženský dům byl postavený v letech 1919 - 1921 na místě obecního hostince „Na radnici“ olomouckým stavitelem ing. Janem Hublíkem. Jak v době svého vzniku, tak i dnes tvoří jakési centrum obce kde se konají různá společenská a kulturní setkání Kromě restaurace, bývalých záloženských místností a bytu hospodského v předním traktu budovy, má v zadu reprezentační velký sál s jevištěm a hereckými šatnami, sborovnu, malý sál v minulosti upraven na kino a klubovnu. Ve druhém poschodí jsou hotelové pokoje. V suterénu je vinárna, v minulosti vanové a sprchové lázně s tělocvičnou a šatnami. Pří stavbě této nemovitosti vždy v poledne, po zazvonění kapličky odcházeli dělníci na oběd. Jednoho dne kaplička zazvonila o hodinu dříve. Krátce poté co dělníci opustili staveniště došlo ke zřícení části stropu v místě, kde je dnes resrtaurace.

 • Splav

  Hynkov kdysi býval samostatnou obcí. V roce 1960 se spojil s obcí Příkazy. Nachází se na okraji Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, jedinečného přírodního útvaru v rámci střední Evropy. V letních měsících zde přijíždí spousta turistů. Většina z nich na kole, zbytek pěšky a nebo po vodě. Řeka Morava však dokáže obyvatelům Hynkova přivodit i velmi krušné chvíle v době, kdy se vyleje ze svých břehů.

 • Skanzen

  Hanácký skanzen v Příkazích – velká část naší obce je vyhlášena památkovou zónou a pkplo Hanáckého skanzenu, který je v majetku Národního památkového ústavu je dokonce vyhlášena památková rezervace. Hanácký skanzen založila skupina nadšenců z naší obce v čele s panem Boleslavem Vacou. V jeho expozicích najdete četné velké množství exemplářů, které připomínají život na hanácké vesnici v 19 a 20 století. Mnohé exponáty jsou skutečnými kuriozitami. Průvodci skanzenem Vám onich a hlavně o životě na Hané v minulosti poví spoustu zajímavých informací.

Kulturní akce Příkazy, Hynkov

PLÁN AKCÍ NA ROK 2017

LEDEN

14. 1. (so)  Myslivecký ples – Příkazy
18. 1. (st)   Hanácké kroje (jejich spravování s p. Broňou Millou)
21. 1. (so)  Hasičský ples -  Hynkov
21. 1.  (so) Farní ples - Střeň
28. 1. (so)  Sokolský ples - Příkazy
29. 1. (ne) Dětský karneval  - Příkazy

ÚNOR

1. 2. (st)   Hanácké kroje (jejich spravování s p. Broňou Millou)
15. 2. (st)   Hanácké kroje (jejich spravování s p. Broňou Millou)
18. 2. (so)  Hasičský ples – Příkazy
25. 2. (so)  Ples seniorů

BŘEZEN

1.3. (st)  Setkání s Broňou Millou
4. 3. (so)  Sokolský ples – Hynkov
5. 3. (ne)  Dětský maškarní karneval  - Hynkov
12. 3. (ne)  Divadlo –Gogol: Revizor
15.3. (st)   Setkání s Broňou Millou
22. 3. (st)   Promítání filmu z naší obce
25. 3. (so) Poznávací vycházka – Lužní les na Hynkově
29.3.-1.4.(čt-ne) Výstava loveckých trofejí
31. 3. (pá) Noc s Andersenem

DUBEN

2. 4. (ne) Vynášení Smrtky – Pantla v Příkazích
11. 4 .(út) Jarní tvoření ve škole –VEJCE  STOKRÁT  JINAK
8. 4. (so) Velikonoce ve skanzenu
22. 4. (so) Sraz Jiříků
29. 4. (so) Stavění máje

KVĚTEN

3. 5. (st) Hanácké kroje (jejich spravování s p. Broňou Millou)

6. 5. (so) Střelby MS na  „Safari“

13. 5. (so) 1. okrskové kolo hasičské soutěže - SDH Hynkov

14. 5. (ne) Májový koncert ke DNI MATEK

20. 5. (so) Zájezd na Lašsko - Štramberk

27. 5. (so) Kácení máje

ČERVEN 

3. 6. (so) BALÚFEST - Rybníček 

10. 6. (so) Malá kopaná – noční  turnaj  na Hynkově

11. 6. (ne) Dětský den – Sokol Příkazy

14. 6. (st )  Zájezd seniorklubu 

24. 6. (so) Malá kopaná – turnaj v Příkazích

30. 6. (pá) První letní karneval

ČERVENEC 

5. 7. (st)  Hody – mše v kapli sv. Cyrila a Metoděje

8. 7. (so) ROSKAFEST   - SDH Příkazy

15. 7. (so) RYBNÍČEKFEST             

29. 7. (so) Střelby  MS  na  „Safari“

SRPEN

5. 8. (so) REUNION – Rybníček

12. 8. (so) Fotbal -  turnaj starých pánů – Sokol Příkazy         

ZÁŘÍ

23. 9. (so)  Sokolské vinobraní - Sokol Příkazy

29. 9.- 1.10. (pá-ne) Setkání sokolníků

30. 9. (so) PODZEM – aneb co se orodilo

ŘÍJEN 

7. 10. (so) Turistický zájezd: do Mutěnic nebo jinam

21. 10. (so) Náš host

LISTOPAD

8. 11. (st)  Promítání filmů o naší obci

10. 11. (pá) Po stopách svatého Martina

18. 11. (so) Sousedské posezení s harmonikami

PROSINEC

1.12. (pá) Rozsvícení vánočního stromu na Hynkově

2.12. (so) Koncert v kapli + rozsvícení vánočního stromu v Příkazích

2. 12.(so) Volejbal – Mikulášský turnaj - Sokol Příkazy

9. 12. (so)  Předvánoční Příkazy

10. 12. (ne) Mikulášská nadílka na Hynkově

26. 12. (po)  Stolní tenis - Štěpánský turnaj - Sokol Příkazy

28. 12. (čt)  Silvestr seniorklubu 

 

( Kdo bude mít přebytky výpěstků, může jimi přispět k akci PODZEM.

Máte-li vánoční ozdoby, které byste chtěli ukázat návštěvníkům vánoční akce a zapůjčit pro výstavu, můžete je přinést do 5.12. 2017 na obecní úřad, nebo se domluvit s členy kulturní komise.)

Změna v plánu akcí vyhrazena a bude oznámena.

 

CzechPoint Příkazy

CzechPoint Příkazy
Czechpoint

http://www.bliktv.cz/cz/village-13/prikazy

www.edb.cz

Opravy tlakové kanalizace

p. Pospíšil K.
608 107 172

PRESKAN
777 730 132
582 344 291

vlaječka